Za vas sem dosegljiva 24 ur na dan

tel: +386 41 520 352

info@detektivka-fortin.si

O meni


Sem Aleksandra Fortin, univerzitetna diplomirana pravnica. Številka detektivske licence 200. Moje odlike so VZTRAJNOST, POŠTENOST in DISKRETNOST.

Pravne osebe


Za podjetja opravljam naslednje storitve:

Kontrola bolniške

Kontrola bolniškega staleža se opravi na naslovu bivališča delavca. Glavni namen kontrole bolniškega staleža je ugotavljanje ali se delavec v času bolniške odsotnosti nahaja doma oziroma ali se delavec drži s strani zdravnika predpisanih navodil za zdravljenje na domu. Kontrola bolniške odsotnosti s strani detektiva, pripomore k preventivnem zmanjšanju bolniških.

Nadzor bolniške

Pri nadzoru bolniške odsotnosti ugotovim, kaj delavec počne v času bolniškega staleža. Preverim, če delavec odpotuje iz kraja bivanja ali mogoče celo opravlja pridobitveno dejavnost. V primeru, da delavec v času bolniškega staleža opravlja pridobitveno dejavnost, gre za hujšo kršitev delovnega razmerja, ki lahko vodi tudi v izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Nadzor potnih stroškov

V kolikor delodajalec sumi, da si delavec z neresničnim prikazovanjem podatkov, neupravičeno viša mesečne prejemke iz naslova stroškov prevoza na delo in z dela, lahko s pomočjo detektivov zbere informacije o dejanskem prebivališču delavca. Zloraba uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, je ena izmed najpogostejših kršitev

Preizkus alkoholiziranosti

Omamljenost na delovnem mestu je hujša kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere je delavec disciplinsko odgovoren. Za preverjanje alkoholiziranosti delavca na delovnem mestu podjetja sodelujejo z detektivi. Detektiv mora biti usposobljen za rokovanje z alkoskopom. Ob izvedbi preizkusa alkoholiziranosti mora biti prisoten tudi predstavnik delodajalca.

Konkurenčna prepoved

Delavec s kršitvijo konkurenčne klavzule podjetju povzroca materialno škodo. V kolikor sumite, da vaš delavec kršiti konkurenčno klavzulo, za vas priskrbimo vse potrebne informacije in dokazila ter vam pomagamo pri nadaljnjem vodenju postopka. Na podlagi ugotovljenega lahko z detektivskim poročilom ukrepate ali pa izpeljete postopek zoper delavca.

Informacije o dolžnikih

Detektivi za upnike zberemo podatke o izvršilnih sredstvih dolžnika, pomembnih za uspešno izveden izvršilni postopek. Zberemo informacije ali je dolžnik zaposlen,….Za upnika je pomembna tudi informacija, da dolžnik nima nobenega premoženja. Na podlagi takšne informacije lahko upnik odpiše terjatev in si s tem prihrani nadaljnje stroške izvršilnega postopka.

Izdelava internih aktov

Svetujemo in sodelujemo pri pripravi pravilnikov in drugih pravnih dokumentov. Za vaše podjetje izdelamo interne akte in pravilnike: Interni akt o javljanju, spremljanju in nadzoru bolniške odsotnosti; Interni akt o nadzoru spoštovanja prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti zaposlenega,

Vročanje pošiljk

Detektivi vročamo pisemske pošiljke za sodišča, podjetja in fizične osebe. Poiščemo osebo, ki se skriva pred vročitvijo ali pa dejanski naslov prejemnika pošiljke ter pošiljko vročimo. Vročanje pisemskih pošiljk se opravlja po določilih Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdnem postopku in Zakona o upravnem postopku.

Varnostne rešitve

Podjetjem pomagamo in svetujemo pri vzpostavitvi ustreznih varnostnih sistemov, katera bodo prispevala pri preprečevanju in odkrivanju notranjih goljufij, izdaj poslovnih skrivnosti, poneverb ter pri preprečevanju gospodarskega vohunjenja.

Service Page ================================================== -->

FiziČne osebe


Za fizične osebe opravljam naslednje storitve:

Informacije o dolžnikih

Detektivi pridobimo informacije, kje dolžnik dejansko prebiva, preverimo dolžnikovo premoženje in ugotovimo vsa pomembna dejstva za uspešen potek izvršilnega postopka. ali je dolžnik zaposlen. Za upnika je pomembna tudi informacija, da dolžnik nima nobenega premoženja.

Kazniva dejanja

Detektivi lahko pridobimo podatke in informacije o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo. Pomagamo vam tudi pri odkrivanju povzročiteljev materialne, zberemo ustrezno dokazno gradivo za zavarovanje vašega imetja v primeru morebitnih odškodninskih postopkov.

Zaščita mladostnikov

Pomagamo vam, da ugotovite, kje se vaš otrok nahaja, kaj počne in s kom se druži. Svetujemo vam, kako uspešno nadzirati otrokove elektronske naprave (telefon, tablico, računalnik), pomagamo vam tudi pri pridobitvi informacij o otrokovi družbi ter morebitni zlorabi alkohola in drog.

kontaktirajte nasNa kratko opišite vašo težavo.

  • Kidričeva 32 c, 5000 N.Gorica
  • info@detektivka-fortin.si
  • +386 41 520 352